Regulamin

Szanowni Klienci, przed finalizowaniem transakcji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem obowiązującym w naszym sklepie internetowym. Zakupów mogą dokonywać zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne. Warunkiem skorzystania z naszych usług drogą internetową jest utworzenia osobistego KONTA. . Utworzenie i posiadanie KONTA jest całkowicie bezpłatne. Zamówienia można także składać drogą mailową lub telefoniczną.

 

REGULAMIN

 

1.       Zawartość Sklepu internetowego Modern Air nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego w zamówieniu towaru.

2.       Sklep internetowy działa bez przerwy przez cały rok. Nie przewiduje się ograniczeń czasowych w składaniu zamówień Sklepie. W szczególnych przypadkach, zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu aż do odwołania.

3.       Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą  przyjęcie zamówienia do realizacji. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. W ww. sytuacji prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem firmy.

4.       Modern Air w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji takiego zamówienia.

5.       Realizacja zamówienia rozpocznie się w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i opłacone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

6.       Ceny towarów znajdujących się w ofercie naszego Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN)  oraz zawierają wliczony podatek VAT.

7.       Modern Air zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Ww. sytuacja nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

8.       Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedniego informowania
o tym Użytkowników.

9.       Ceny towarów widoczne w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są w trakcie finalizowania transakcji, bezpośrednio przed płatnością.

10.    Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

11.    Płatności za złożone zamówienie można dokonać gotówką lub przelewem na konto.

12.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych kontaktowych, w tym numeru telefonu.

13.    Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem, z wyjątkiem sytuacji,
w której jest on podany w opisie konkretnego towaru. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia.
Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy. W przypadku opóźnień dostawy towaru od producenta lub gdy towar został wycofany z produkcji, Użytkownik jest informowany o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefoniczną.

14.    Dla zamówień złożonych z kilku różnych towarów, dostarczanych w jednej przesyłce, czas realizacji uzależniony jest od terminu skompletowania przez pracowników naszego Sklepu wszystkich elementów niezbędnych do kompletnej realizacji ww. zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

15.    Modern Air nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez  firmy kurierskie.

16.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu należy zgłaszać po sporządzeniu protokołu spisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w momencie odbioru przesyłki. WARUNKIEM KONIECZNYM JEST SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PACZKI W OBECNOŚCI KURIERA. Informujemy, iż reklamacje towaru uszkodzonego w trakcie transportu i zgłaszane bez protokołu szkody są odrzucane przez firmę kurierską. 

17.    W przypadku wysyłki za granicę - w momencie reklamacji wadliwego towaru lub wymiany wszystkie koszty spedycyjne pokrywa kupujący.

18.    W sprawie reklamacji towarów, nieobjętych gwarancją producenta prosimy o kontakt z Pracownikiem Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

19.    Zgłaszając reklamację, należy przygotować i na prośbę Pracownika Sklepu podać: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (np. faktury) oraz opisać przedmiot reklamacji.

20.    W przypadku reklamacji wadliwego produktu na terenie Polski należy zgłosić wadę mailowo lub telefonicznie. Wadliwy towar należy odesłać wraz ze sporządzonym protokołem opisującym usterkę. Reklamacje weryfikujemy w ciągu 14 dni ROBOCZYCH od momentu otrzymania przesyłki, chyba że sytuacja wymaga dłuższej weryfikacji, co jest uzgadniane z Klientem.

21.    Dokładamy wszelkich starań, aby opis i specyfikacja techniczna towarów będących przedmiotem sprzedaży były rzetelne i aktualne. Niemniej jednak Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub ich nagłą zmianę przez producenta.

22.    Zdjęcia produktów mogą w nieznaczny sposób odbiegać od oryginałów.

23.    Ilość produktów oferowanych w Sklepie internetowym jest zmienna i podlega ciągłej aktualizacji.

24.    Oferta Sklepu obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

25.    Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu internetowego www.modern-air.pl.

26.    Zarówno Firma będąca właścicielem niniejszego Sklepu internetowego jak i producent danego towaru nie dostarcza w okresie reklamacji produktów zastępczych oraz nie zwraca kosztów przesyłek lub montażu i demontażu.

27.    Informujemy, iż zestawy zawieszeń pneumatycznych i podzespoły, a w szczególności okucia i zmodyfikowane w ten sposób zawieszenia, nie posiadają homologacji i atestów dopuszczających pojazd do poruszania się po drogach publicznych. Każdy użytkownik montując jakikolwiek system Air Ride robi to na własną odpowiedzialność i jest o tym informowany podczas realizacji zamówienia.

28.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

29.    Użytkownik, składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.

 

 

Modern Air prowadzony jest przez :
Modern Air Customs Dawid Zapała