Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP modern-air.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych jest firma MODERN AIR CUSTOMS Dawid Zapała, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; adres miejsca wykonywania działalności: Przydroże Małe 1, 48-325 Przydroże Małe;NIP: 7551888367; REGON: 364628191; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dnia 25 maja 2018 roku rozpoczęto stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE
, zwane dalej „RODO”.

Mając na względzie powyższe, firma MODERN AIR CUSTOMS Dawid Zapała (zwana dalej „Firmą”) informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów lub Usługobiorców.

Jednocześnie informujemy, iż mając na uwadze treść art. 13 RODO, począwszy od dnia
25 maja 2018 roku obowiązywały zastosowanie będą miały wskazane poniżej informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych naszych Klientów i Usługobiorców przez naszą Firmę.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika
z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą
już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Dane osobowe Klienta lub Usługobiorcy przetwarzane są przez naszą firmę celem realizacji Państwa zamówień. Podstawy prawe przetwarzania danych osobowych:

- umowa, której stroną jest Klient/Usługobiorców, którego dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie Klienta/Usługobiorcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- ciążące na Firmie (administratorze danych) obowiązki prawne, w tym m.in. związane
z
rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- zgoda Klient/Usługobiorcy, którego dane dotyczą, na przetwarzanie ich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- prawnie uzasadniony interes Firmy, w celu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.3. Informujemy, że nasza Firma korzysta z usług osób i podmiotów zewnętrznych,
którym mogą być przekazywane Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji świadczonych przez nie usług. Są nimi:

- podmioty realizujące dostawy towarów,

- biuro księgowe i rachunkowe, 

- podmioty obsługujące płatności, 

- osoby i podmioty współpracujące z naszą Firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, 

- obsługa oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania sklepu internetowego,

- hosting.

2.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy
lub Klienta.

2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.7. Informujemy, że podanie przez Klienta lub Usługobiorcę swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie swoich danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub portalu społecznościowego Facebook.

2.8. Dane osobowe Klienta lub Usługobiorcy będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres,
w którym zastosowanie będzie mieć którakolwiek z podstaw prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta lub Usługobiorcy. W związku z powyższym, ww. dane osobowe przestaną być przetwarzane, gdy:

- na Firmie przestanie ciążyć obowiązek prawny w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych;

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń, związanych z realizacją umowy, przez którąkolwiek ze stron umowy;

- wyrażona przez Klienta/Usługobiorcę zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę, zostanie przez Klienta/Usługobiorcę cofnięta (dotyczy przypadków, gdy to zgoda Klienta/Usługobiorcy stanowiła podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy).

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności
z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
przez Klienta lub Usługobiorcę ze strony Sklepu Internetowego, w następujących celach:

- identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania,
że są zalogowani;

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania
do Sklepu Internetowego;

- dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego);

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo – niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na brak zapamiętywania Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

• 
w przeglądarce Chrome
• 
w przeglądarce Firefox
• 
w przeglądarce Internet Explorer
• 
w przeglądarce Opera
• 
w przeglądarce Safari

3.4. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Informujemy, że każdemu Usługobiorcy lub Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

4.2. Każdemu Usługobiorcy lub Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązującego prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator doradza by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

- dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.